Palvelut

Metsänhoito ja konetyöt

  • Karjanhoidolliset työt
  • Peltotyöt
  • Konetyöt

  • Taimikkojen raivaukset
  • Taimien varhaisperkaus
  • Istutustyöt
  • Pieni muotoiset puunkorjuut

  • Pihatyöt